chó corgi, mèo anh lông ngắn, ca phe nguyen chat,
Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rezultatul probei scrise

la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public de execuție din cadrul Compartimentului Relații cu Publicul, Registratură și Secretariat din aparatul de specialitate al primarului Comunei Moisei.

Citeste mai departe

Anunt

Concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de către un funcționar public de execuție

Citeste mai departe

Hotararea nr. 37/31.10.2022

privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiții „Refacere drumuri si consolidari albie in zonele afectate de calamitati, comuna Moisei, jud. Maramures”

Citeste mai departe

Hotararea nr 34/30.09.2022

privind numirea reprezentanților Consiliului Local Moisei în consiliile de administrație, ale unităților școlare din comuna Moisei, precum și în Comisiile de Evaluare și Asigurarea Calității Invatamantului pentru anul școlar 2022-2023

Citeste mai departe

RAPORT DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOISEI ANUL 2021

De la investirea mea în funcția de Primar, mi-am luat angajamentul care trebuie onorat, față de Consiliul Local și față de cetățenii comunei noastre. Am încercat pe cât posibil să rezolv problemele oamenilor și să facem cât mai multe investiții în folosul comunității.

În concordanță cu alocările bugetare pe anul 2021, pot sa vă spun cateva dintre cele mai importante decizii pe care le-am luat în decursul anului:

1. S-au achitat datoriile restante din anul 2020.

2. Amenajarea spațiului verde din fața Primăriei

3. Amenajarea și dotarea parcului pentru copii

4. Amenajarea unei Săli de balet și dansuri

5. Regularizarea pârâului Valea Secăturii pe o lungime de 200 m.l.

6. Zid de spijin pe Dealul Jurchii pe o lungime de 20 m

7. Regularizarea pârâului Valea Rădesei

8. Mutarea rețelei de medie tensiune în zona Izvorul Negru pentru lărgirea drumului.

9. Amenajarea drumului în pantă care duce spre Mănăstire

10. Pietruirea drumurilor pe o lungime totala de 70 km

11. Asfaltări/Plombări ulițe comunale pe o lungime totală de 2.200 m.l.

12. Continuarea lucrărilor la proiectul ”Modernizare rețea de drumuri de interes local”, executarea de podețe, amenajarea drumului și asfaltare pe o lungime totală de 1.460 m.l.

13. Finalizarea si recepția lucrărilor la proiectul „Modernizare gradinita in localitatea Moisei, comuna Moisei, judetul Maramures” – Lunca de Jos

14. Finalizarea, recepția și deschiderea obiectivului ”Înființarea și dotarea unei infrastructuri de tip after school în comuna Moisei

15. Demararea și executarea lucrărilor în proporție de 65%, la proiectul „Lucrări de Infrastructură, pe drumul Valea Secătuirii, in Comuna Moisei, Județul Maramureș”.

16. Demararea lucrărilor la proiectul ”Drumuri agricole Deluț, Valea Maguricii și Alexa lui Oacala în comuna Moisei – județul Maramureș

17. Amenajarea scurgerii apelor pluviale prin șanțuri, rigole carosabile cu gratar din fier, rigole periate și rigole trapezoidale

18. Punerea în siguranță a drumului spre Cobârlău, Dealul JurchiiPe lângă toate acestea, Primăria Comunei Moisei continuă strategia de investiţii în proiecte importante cu ajutorul programelor care asigură linii de finanţare pentru dezvoltarea locală.

Astfel, după ce comuna a reuşit să aducă bani pentru proiecte de infrastructură locală, administraţia locală a depus anul acesta următoarele proiecte pentru care se solicită finanțare:

1. „REABILITARE SI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DRAGOS VODĂ” DIN LOCALITATEA MOISEI, JUDEȚUL MARAMUREȘ” – prin ”Programul privind Creșterea Eficientei Energetice si Gestionarea Inteligentă a Energiei in Clădirile Publice” – valoare proiectului fiind de 3.496.022,51 LEI.

2. „REABILITARE SI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DIN LOCALITATEA MOISEI, JUDEȚUL MARAMUREȘ” – prin ”Programul privind Creșterea Eficientei Energetice și Gestionarea Inteligentă a Energiei in Clădirile Publice” – valoare proiectului fiind de 3.215.101,01 LEI.

3. “POD PESTE RÂUL VIȘEU ÎN ZONA VALEA URSOAIEI, LOCALITATEA MOISEI, JUDEȚUL MARAMUREȘ” – prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” – valoarea proiectului fiind de 2.962.864,01 LEI.

4. „EXTINDERE REȚEA DE APĂ ÎN COMUNA MOISEI, JUDEȚUL MARAMUREȘ – prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” – valoarea proiectului fiind de 2.194.779,25 LEI.

5. ”EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA MOISEI, JUDEȚUL MARAMUREȘ” – prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” – valoarea proiectului fiind de 29.996.970,87 LEI.

6. “REABILITARE DRUMURI IN COMUNA MOISEI” – prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” – valoarea proiectului fiind de 24.384.891,12 LEI.

7. ”MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA MOISEI” – prin programul “Creșterea Eficienței Energetice Infrastructurii de Iluminat Public” – valoarea proiectului fiind de 2.504.950,00 LEI.

8. ”STATII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA MOISEI, JUDEȚUL MARAMUREȘ” – prin ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de de reîncărcare pentru vehicule electrice in localitati” – valoarea proiectului fiind de 1.198.632,36 LEI.

Investițiile pentru bunăstarea cetățenilor vor continua până când toți moiseienii vor simți că trăiesc într-o comună europeană, o comună din care nimeni să nu mai plece!

Mulțumesc Consiliului Local pentru buna colaborare și pentru susținerea pe care mi-au acordat-o și executivului primăriei pentru munca depusă, ca toate aceste realizări, dar și altele omise, să fie posibile!

Pentru anul 2022 doresc fiecărui moiseian în parte, sănătate, belșug și bună înțelegere alături de cei dragi și, nu în ultimul rând, putere de muncă!

LA MULȚI ANI❗

Cu stimă,

PRIMAR

GRIGORE TOMOIAGĂ

Cultura si Traditii