chó corgi, mèo anh lông ngắn, ca phe nguyen chat,
Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rezultate finale concurs

Rezultate finale la examenul organizat de Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Moisei in vederea promovarii intr-o clasa superioara ca urmare a absolvirii invatamantului superior a unui personal contractual de executie desfasurat in perioada 14.06.2023 selectia dosarelor si 20.06.2023 proba de interviu

Citeste mai departe

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei scrise la examenul organizat de către Serviciul de Alimentare cu Apă și Canalizare Moisei în vederea promovarii intr-o clasa superioara ca urmare a absolvirii invatamantului superior a unui personal contractual de execuție din data de 20.06.2023

Citeste mai departe

Anunt

Anunt privind organizarea examenului de promovare intr-o clasa superioara ca urmare a absolvirii invatamantului superior, a personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Apa si Canalizare Moisei

Citeste mai departe

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public de execuție din cadrul Compartimentului Asistență Socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Moisei

Citeste mai departe
RAPORT DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOISEI – ANUL 2022 ❗️

Raportul primarului reprezintă o obligație legală, dar este totodată o datorie morală, respectiv aceea de a aduce la cunoștința cetățenilor comunei activitatea desfășurată de administrația publică locală pe parcursul anului.
Astfel, cu recunoștință pentru tot ce am reușit să facem pentru comuna noastră, vă aduc la cunoștință principalele acțiuni de interes public realizate în anul 2022:
1. Am amenajat și am pietruit drumurile comunale care au necesitat astfel de lucrări, pe o lungime de 120 km.
Încercăm astfel să le menținem cât mai practicabile posibil până la asfaltare (Reamintesc faptul că Primăria nu poate desfășura lucrări de întreținere sau modernizare pe drumuri private. Acestea trebuie cedate către Primărie (cu acordul tuturor proprietarilor), pentru a putea fi transformate în drumuri publice și gospodărite apoi de administrația publică locală);
2. Asfaltări și plombări ulițe comunale;
3. Ziduri de sprijin pe o lungime de 180 m.l. (Valea Hotarului, Valea Măguricii, Valea Hojdi);
4. Amenajări scurgeri ape pluviale prin șanțuri, rigole carosabile cu gratar din fier, rigole periate și rigole trapezoidale;
5. Drenarea pârâului Valea Polenielor și amenajarea drumului în pantă Dealul Rogozului, 120 m.l.;
6. Drenare șanț apă pe lângă Biserica Ortodoxă Centru și amenajare Drum;
7. Drenare și regularizare curs de apă și amenajare drum Valea Uncoaiei, 240 m.l.;
8. Amenajarea drumului în pantă SACA;
9. Amenajare drum Hlașcă;
10. Amenajare drum Valea Păroșii – Mânzu – la Pomi;
11. Amenajare drum Țarcuri;
12. Amenajare parcare Pecișna;
13. Instalare Marcaje și Indicatoare pe traseul turistic Mănăstirea Moisei – Preluca de sub Piatra – Ponorul Izei – Monumentul Natural Arcul de Piatră – drumul spre Cascada Măgura și coborârea spre Izbucul Izei;
14. Înrolarea la „Sistemul național electronic de plată online a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar”, prin Ghișeul.ro și GlobalPay;
15. Efectuarea măsurători sistematice în sectorul cadastral 25, situat în zona Față (de la Ulița Mârza la Uliță Șlică și pînă la limita intravilanului din nordul sectorului cadastral zona Fața Cireșului), în cadrul Programul National de Cadastru și Carte Funciară;
16. Modernizare Rețea de apă și reabilitare Bazin de apă Izvorul Dragoș;
17. Amenajare Platformă Betonată pentru colectarea selectivă a deșeurilor;
18. Continuarea lucrărilor la proiectul “Modernizare rețea de drumuri de interes local”;
19. Continuarea lucrărilor la proiectul TRANSFRONTLIER – ”Lucrări de Infrastructură, pe drumul Valea Secătuirii, in Comuna Moisei, Județul Maramureș” și înscrierea în Cartea Funciară a Drumurilor din domeniul Public;
20. În cadrul proiectului TRANSFRONTALIER s-a făcut achiziție de: BULDOEXCAVATOR JCB 4CX, TRACTOR BELRUS, REMORCĂ VIDANJĂ, REMORCĂ 5T, SIRENĂ ELECTRICĂ, GENERATOR 33KW;
21. Finalizarea si recepția lucrărilor la proiectul ”Sala de Sport Școlară 102 locuri – Combustibil Solid, Loc. Moisei, Jud. Maramureș”;
22. Finalizare proiectului „Dotarea elevilor cu tablete şcolare precum si dotarea cadrelor didactice cu echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurarii activităţii didactice in mediu on-line pentru Şcoala Gimnazială ”Dragoș Vodă” și Școala Gimnazială Nr. 1 Moisei;
23. Finalizarea si recepția lucrărilor la proiectul ”Drumuri agricole Deluț, Valea Măguricii și Alexa lui Oacală în comuna Moisei – județul Maramureș”;
În ceea ce privește proiectele depuse în anul 2021 și 2022 vreau să enumăr în primul rând cele aprobate, urmând proiectele de viitor pe care ni le-am propus și pentru care s-a solicitat finanțare.

PROIECTE APROBATE

1. ”EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA MOISEI, JUDEȚUL MARAMUREȘ” – prin Programul National de Investitii ”Anghel Saligny” – valoarea aprobată fiind de 25.000.000,00 LEI;
2. „EXTINDERE REȚEA DE APĂ ÎN COMUNA MOISEI, JUDEȚUL MARAMUREȘ – prin Programul National de Investitii ”Anghel Saligny” – valoarea aprobată fiind de 2.092.439,26 LEI;
Vreau să subliniez faptul că Moiseiul este a patra localitate cu cea mai mare sumă alocată în cadrul Programului Național de Investiții ,,Anghel Saligny” (aproximativ 5.5 MILIOANE DE EURO);
3. ”Elaborarea în format GIS a documentelor de Amenajare a Teritoriului și Planificare Urbană: Plan Urbanistic General a Comunei Moisei, Județul Maramureș” – prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – valoarea aprobată fiind de 527.221,17 LEI;
4. ”Sistem inteligent de management local in Comuna Moisei, judetul Maramures” – prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – valoarea aprobată fiind de 1.902.506,88 LEI;
5. ”Creșterea Eficienței Energetice Infrastructurii de Iluminat Public în UAT MOISEI, Județul Maramureș” – prin AFM – valoarea aprobată fiind de 2.504.950,00 LEI;
❗️PROIECTE DEPUSE SPRE FINANȚARE ȘI OBIECTIVE PENTRU ANUL 2023❗️
1. Reabilitare drum DC1 – prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL);
2. Finalizarea lucrărilor la proiectul ”Modernizare rețea de drumuri de interes local”;
3. Finalizarea lucrărilor la proiectul „Lucrări de Infrastructură, pe drumul Valea Secătuirii, in Comuna Moisei, Județul Maramureș”;
4. ”REABILITARE SI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DRAGOS VODĂ” DIN LOCALITATEA MOISEI, JUDEȚUL MARAMUREȘ” – prin Programul privind Creșterea Eficientei Energetice si Gestionarea Inteligenta a Energiei in Clădirile Publice;
5. „REABILITARE SI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DIN LOCALITATEA MOISEI, JUDEȚUL MARAMUREȘ” – prin Programul privind Creșterea Eficientei Energetice si Gestionarea Inteligenta a Energiei in Clădirile Publice;
6. ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” – prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR);
7. ”Achiziția de microbuse Școlare” – prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR);
8. “POD PESTE RAUL VIȘEU IN ZONA VALEA URSOAIEI, LOCALITATEA MOISEI, JUDEȚUL MARAMUREȘ” – prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”;
9. “REABILITARE DRUMURI IN COMUNA MOISEI” – prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”
10. „INFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA MOISEI, JUDEȚUL MARAMUREȘ” – prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”;
11. ”STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA MOISEI, JUDETUL MARAMURES” – prin ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice in localitati”;
12. Refacere drumuri și consolidări, ziduri de sprijin în zonele afectate de calamități – prin Compania Nationala de Investitii (CNI);
13. Reabilitare și modernizare Dispensar Uman – prin Compania Nationala de Investitii (CNI);
14. Modernizarea și Reconversia Școlii Gimnaziale ”Ioan Horea” în CREȘĂ – prin Compania Nationala de Investitii (CNI);
15. Bază de Sport tip1 – prin Compania Nationala de Investitii (CNI);
16. Bazin de înot Didactic și Agrement – prin Compania Nationala de Investitii (CNI);
17. Amenajare tiroliană pentru amatorii de senzaţii tari;
18. Amenajare Belvedere Moisei pentru cei care sunt îndrăgostiţi de peisaje naturale;
19. Dorim să efectuăm o acțiune de toaletare a copacilor de pe domeniul public (Drumuri de Deal), Râul Vișeu și Afluenți.

În încheierea celor prezentate în cadrul raportului anual de activitate, amintesc faptul că principalul obiectiv al acțiunilor întreprinse a fost și rămâne acela de a dezvolta o comună în care să locuim și să activăm cu și mai mult drag.
Acest raport reprezintă o sinteză a modului în care m-am implicat, în calitate de primar al comunei noastre, în activitatea administrației publice locale și în buna gospodărire a comunei, raportul reflectând totodată modul în care au fost administrați banii publici, în scopul realizării obiectivelor menționate.
În același timp, raportul se dorește a fi o dovadă a deschiderii către comunitate și a transparenței totale a activității desfășurate în slujba comunității noastre locale.

Prin urmare, vă invit să facem în continuare echipă. Împreună, avem mai mult spor în dezvoltarea localității noastre.

Cu respect pentru întreaga comunitate,

Primar,
GRIGORE TOMOIAGĂ

Cultura si Traditii