fabric api, minecraft mod, optifine hd, mod apk, mod apk games
Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rezultatele finale

obtinute de candidat la concursul organizat in vederea promovarii in grad profesional imediat superior celui detinut a unui functionar public de executie din cadrul Compartimentului SPCLEP din aparatul de specialitate al primarului comunei Moisei

Citeste mai departe

Rezultatul probei de interviu

la concursul organizat in vederea promovarii in grad profesional imediat superior celui detinut a unui functionar public de executie din cadrul Compartimentului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor din aparatul de specialitate al primarului comunei Moisei

Citeste mai departe

Rezultatul probei scrise

la concursul organizat in vederea promovarii in grad profesional imediat superior celui detinut a unui functionar public de executie din cadrul Compartimentului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor din aparatul de specialitate al primarului comunei Moisei

Citeste mai departe

Hotararea nr. 22/31.05.2021

privind transmiterea in folosinta gratuita a suprafetei de 20mp din spatiul cu destinatie biblioteca scolara situata in imobilul in care functioneaza Scoala Gimnaziala „Dragos Voda” Moisei, pentru functionarea Asociatiei Sustinem Scoala Gimnaziala „Dragos Voda” Moisei

Citeste mai departe

Hotararea nr. 21/31.05.2021

privind aprobarea pretului maxim in vederea achizitionarii de servicii de exploatare a cantitatii de 149 mc. masa lemnoasa din taieri de igiena, partida Valea Boului, conform APV nr. 5967, proprietate publica a comunei Moisei, precum si stabilirea modului de valorificare

Citeste mai departe

Hotararea nr. 20/31.05.2021

privind aprobarea modificarilor tehnice si financiare conform dispozitiilor de santier nr. 1/12.11.2018 nr. 2/11.06.2019, 3/16.10.2019 si 4/18.05.2020 privind obiectivul de investitii „Extinderea retelei publice de canalizare a apelor uzate menajere in comuna Moisei”

Citeste mai departe

Rezultatul selectiei de inscriere

Rezultatul selectiei de inscriere
la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut a unui functionar public de executie din cadrul Compartimentului Serviciului Public Local de Evidenta a Persoanelor din aparatul de specialitate al primarului comunei Moisei.

Citeste mai departe
Recesamantul Agricol 2021

Cultura si Traditii