Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: wpadmin

Hotararea Nr. 6 / 09.03.2022

Privind respingerea avizarii – a suprafetei administrative propuse sa faca parte din aria naturala protejata, prin extinderea acesteia conform Proiectului de Hotarare a Guvernului privind actualizarea Listei consolidate a ariilor naturale protejate din Romania si a Planului de amenajare a teritoriului national sectiunea a III-a – zone protejate, zone naturale.

Citeste mai departe

Hotarari Consiliul Local

NRDATADETALII
1629.04.2022cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Moisei, jud. Maramures pe anul 2022
1529.04.2022cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Moisei, jud. Maramures pe anul 2022
1412.04.2022cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Moisei, jud. Maramureș pe anul 2022
1312.04.2022cu privire la folosirea din excedentul bugetului local al comunei Moisei pe anul 2021 pentru finanțarea investiției „Proiect Transfrontalier in comuna Moisei„, proiect FEN, reprezentând lucrări executate și nedecontate la 31.03.2022
1212.04.2022privind aprobarea Cererii de finanțare si a Devizului general estimativ a obiectivului de investiții „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comuna Moisei, Județul Maramureș„, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny
1128.03.2022cu privire la folosirea din excedentul bugetului local pe anul 2021 pentru finantarea obiectivului de investitii „Proiect Transfrontalier in comuna Moisei
1028.03.2022privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a trei spatii comerciale din Piata Agroalimentara Moisei, apartinand domeniului public al comunei Moisei.
928.03.2022privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a pasunii alpine Gardina, in suprafata de 40.32 ha, apartinand domeniului privat al comunei Moisei
828.03.2022privind aprobarea aderarii UAT Moisei reprezentata legal prin Consiliul Local al Comunei Moisei la „Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Pietrosul Bardaului
728.03.2022Privind executarea lucrarilor de regenerarea padurilor din fondul forestier proprietate publica a comunei Moisei.
609.03.2022Privind respingerea avizarii – a suprafetei administrative propuse sa faca parte din aria naturala protejata, prin extinderea acesteia conform Proiectului de Hotarare a Guvernului privind actualizarea Listei consolidate a ariilor naturale protejate din Romania si a Planului de amenajare a teritoriului national sectiunea a III-a – zone protejate, zone naturale.
521.02.2022Privind aprobarea bugetului local al comunei Moisei, județul Maramureș, pe anul 2022
411.02.2022Privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general pentru Proiectul „Extinderea Rețelei de Canalizare pe Ulițele Izvorului Dragoș si Izvorul Negru în Comuna Moisei, Jud. Maramures
321.01.2022Privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social pe anul 2022
221.01.2022Cu privire la folosirea din excedentul bugetar local pe anul 2021 pentru finanțarea obiectivului de investiții „PROIECT TRANSFRONTALIER în comuna Moisei”.
121.01.2022Privind organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat și particular, de pe raza comunei Moisei, pentru anul școlar 2022 – 2023.