chó corgi, mèo anh lông ngắn, ca phe nguyen chat,
Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Noutati

Hotararea nr. 30/09.09.2022

privind aprobarea prețului pe anul de producție 2022, pentru partida 5967 – Valea Boului, UA 142A, în vederea valorificarii cantității de 149mc masa lemnoasa din specia molid și brad din fondul forestier proprietate publica a UAT Moisei din locul numit Valea Boului, conform Actului de punere în Valoare.

Citeste mai departe

Hotararea Nr. 24/13.07.2022

privind actualizarea indicatorilor tehnico economici si asigurarea finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Program, pentru proiectul „Modernizarea retea de drumuri de interes local in Comuna Moisei – Judetul Maramures”

Citeste mai departe

Hotararea nr. 23/29.06.2022

pentru aprobarea solicitarii de transmitere a imobilului nr. 2792, identificat in cartea funciara 51228 a comunei Moisei cu nr. cadastral 51228 din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale, in domeniul public al comunei Moisei, judetul Maramures si administrarea Consiliului Local Moisei.

Citeste mai departe

Anunt concurs recrutare

Primaria comunei Moisei, judetul Maramures, in temeiul art. 617 alin 2), coroborat cu prevederile art. 618 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare organizeaza concurs de recrutare, in vederea ocuparii unei functii publice de executie vacante din aparatul de specialitate al primarului comunei Moisei

Citeste mai departe