Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Decese – Acte necesare

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE DECES LA CERERE
Art. 147, art. 155, art. 156, art. 160, din Hotărârea de Guvern nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu
privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă

Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite.

Cererea se face în nume propriu de către persoana îndreptăţită sau prin împuternicit cu procură
specială autentificată.

Cetăţenii români cu domiciliu în România se vor legitima cu:
-buletinul de identitate;
-cartea de identitate;
-cartea provizorie de identitate;
-cetăţenii români cu domiciliu în străinătate se vor legitima cu:
-paşaportul românesc cu domiciliu în străinătate;

Cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene se vor legitima cu actul de identitate sau paşaportul;
Cetăţenii altor state sau persoanele fără cetăţenie (apatrizi) se vor legitima cu paşaportul;

Cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România fac dovada identităţii cu următoarele documente:
– document de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951;
– documentul de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară – protecţie umanitară condiţionată;

Cetăţenii străini solicitanţi de azil în România dovada identităţii cu următoarele documente:
– paşaport emis de statul ai căror cetăţeni sunt;
– document temporar de identitate;
– procură specială, în original, după caz;
În procură este necesar să se facă referire, în mod expres, la faptul că persoana împuternicită îl reprezintă
pe solicitant în vederea ridicării certificatului de deces de la oficiul de stare civilă unde este înregistrat
actul. Aceasta poate fi făcută la un notar public (din ţară sau din străinătate) sau la oficiul consular român.
Dacă este făcută la un notar public din străinătate trebuie să fie apostilată sau supralegalizată, după caz.

La eliberarea certificatului se va reţine copia actului de identitate, copia paşaportului, procura specială
autentificată în original, după caz.

Seria şi numărul certificatului, precum şi data eliberării acestuia se înscriu, în actele de stare civilă, la
rubrica „CERTIFICATE ELIBERATE”.


În cazul solicitării certificatelor de stare civilă prin corespondenţă acestea vor fi eliberate tot în baza cererii
întocmite de solicitant.