Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Divorţul pe cale administrativa

Actele necesare pentru divorţul pe care administrativă sunt:

      – cererea de divorţ, care se completează la locul depunerii;

      – certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi în copie;

      – documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie. (pentru cetăţenii români – cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate sau, în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, paşaportul, care să se afle în termenul de valabilitate atât la momentul depunerii cererii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ).

   Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris şi se depune la primăria care are în păstrare actul de căsătorie, sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună al soţilor.

   În cerere fiecare din soţi declară că este de acord cu desfacerea căsătoriei, că nu are copii minori cu celălalt soţ,născuţi din căsătorie sau adoptaţi împreună, nu este pus sub interdicţie şi că nu au mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei.

   În cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorţ se face în prezenţa unui traducător autorizat, iar în cazul persoanelor surdomute, a unui interpret, încheindu-se în acest sens un proces-verbal (formular tip care se completează la locul depunerii cererii).

   Prezenţa ambilor soţi este obligatorie la depunerea cererii de divorţ, la expirarea celor 30 de zile acordate, precum şi la eliberarea certificatului de divorţ.