Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotarari Consiliul Local

NRDATADETALII
4422.12.2022cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Moisei, județul Maramureș pe anul 2022
4307.12.2022cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Moisei, județul Maramureș pe anul 2022
4229.11.2022privitor la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2022
4129.11.2022pentru aprobarea solicitării transmiterii imobilului nr. 2792, identificat in cartea funciara 51228 a comunei Moisei cu nr. cadastral 51228, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apararii Nationale, în domeniul public al comunei Moisei, județul Maramureș.
4029.11.2022privind actualizarea indicatorilor economico-financiari prin aplicarea prevederilor OUG nr. 64/2022 și aprobarea sustinerii financiare pentru finalizarea investiției în termen, pentru proiectul „Drumuri agricole Delut, Valea Maguricii și Alexa lui Oacala în comuna Moisei – județul Maramureș”
3929.11.2022privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Sălii de Sport Școlare, 102 locuri, situata in comuna Moisei, județul Maramureș.
3829.11.2022privind acordul Consiliului Local Moisei pentru preluarea in domeniul public al comunei Moisei, de la Compania Națională de Investiții „C.N.I” S.A , prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație al amplasamentului situat în sat Moisei, localitatea Moisei, județul Maramureș, compus din „Sală de sport școlară 102 locuri, localitatea Moisei și terenul aferent construcției in suprafata de 5040 mp. inscrisi in Cartea Funciara nr. 52278, nr. cadastral 52278
3731.10.2022privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiții „Refacere drumuri si consolidari albie in zonele afectate de calamitati, comuna Moisei, jud. Maramures”
3631.10.2022cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Moisei, jud Maramureș pe anul 2022
3530.09.2022privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanți, al autovehiculelor aflate in dotarea propria a UAT Moisei
3430.09.2022privind numirea reprezentanților Consiliului Local Moisei în consiliile de administrație, ale unităților școlare din comuna Moisei, precum și în Comisiile de Evaluare și Asigurarea Calității Invatamantului pentru anul școlar 2022-2023
3330.09.2022privind actualizarea Statutului Comunei Moisei, jud. Maramures
3230.09.2022cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Moisei, jud. Maramures pe anul 2022
3113.09.2022cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Moisei, județul Maramureș pe anul 2022
3009.09.2022privind aprobarea prețului pe anul de producție 2022, pentru partida 5967 – Valea Boului, UA 142A, în vederea valorificarii cantității de 149mc masa lemnoasa din specia molid și brad din fondul forestier proprietate publica a UAT Moisei din locul numit Valea Boului, conform Actului de punere în Valoare.
2929.08.2022privind aprobarea acordului de colaborare între Consiliul Local Moisei și Asociația Cinegetica Wasser Cerbul Carpatin, gestionar al Fondului Cinegetic nr. 3 Novat
2829.08.2022privind aprobarea acordului de colaborare între Consiliul Local Moisei și Asociația Cinegetica Wasser Cerbul Carpatin, gestionar al Fondului Cinegetic nr. 13 Pietrosu
2729.08.2022privind aprobarea acordului de colaborare între Consiliul Local Moisei și Asociația Vanatorilor Valea Vinului, gestionar al Fondului Cinegetic nr. 4 Viseu
2629.08.2022privind aprobarea acordului de colaborare între Consiliul Local Moisei si A.J.V.P.S Maramureș, gestionar al Fondului Cinegetic Nr. 10 Cisla
2529.08.2022privind aprobarea închirierii prin licitație a unui spațiu comercial – C3, din Piața Agroalimentara Moisei, aparținând domeniului public al comunei Moisei
2413.07.2022privind actualizarea indicatorilor tehnico economici si asigurarea finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Program, pentru proiectul „Modernizarea retea de drumuri de interes local in Comuna Moisei – Judetul Maramures
2329.06.2022pentru aprobarea solicitarii de transmitere a imobilului nr. 2792, identificat in cartea funciara 51228 a comunei Moisei cu nr. cadastral 51228 din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale, in domeniul public al comunei Moisei, judetul Maramures si administrarea Consiliului Local Moisei.
2229.06.2022privind stabilirea normativului pentru consumul lunar de carburanti , pentru autovehicolul special N3 Mercedes-Benz (gunoiera) MM-13-DIZ aflat in dotarea comunei Moisei
2129.06.2022privind aprobarea aderarii comunei Moisei, judetul Maramures, la „Asociatia Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din Romania (ALZIAR)”
2031.05.2022cu privire la folosirea din excedentul bugetului local pe anul 2021 pentru finantarea investitiei „Drumurile Agricole Delut, Valea Maguricii si Alexa Oacala in comuna Moisei, Judetul Maramures”, proiect FEADR.
1912.05.2022privind aprobarea proiectului „Sistem inteligent de management local in Comuna Moisei, Județul Maramureș” și a cheltuielilor aferente, în vederea finanțării acestuia in cadrul Planului Național de Redresare si Rezilienta al României, Componenta C10 – Fondul Local
1810.05.2022privind suplimentarea cofinanțării în cadrul proiectului Together, prepared for emergency situations cod proiect HUSKROUA/1702/8.1./0034, acronim TOGETHER, finantat in cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera ENI Ungaria-Slovacia-Romania-Ucraina 2014-2022, Contract de finantare nr. 3528 / 20.04.2020 cu suma de 145.000 lei, echivalentul sumei de 29.000 euro, ca urmare a creșterii prețurilor de achiziție la buldoexcavator, precum si achiziționarea unor accesorii cu lama pentru dezapezire, tocator de vegetatie, cupa de taluz si cupa de excavare de 300mm
1710.05.2022privind depunerea, aprobarea și implementarea proiectului „Elaborarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului si planificare urbana: Plan Urbanistic General al comunei Moisei
1629.04.2022cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Moisei, jud. Maramures pe anul 2022
1529.04.2022cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Moisei, jud. Maramures pe anul 2022
1412.04.2022cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Moisei, jud. Maramureș pe anul 2022
1312.04.2022cu privire la folosirea din excedentul bugetului local al comunei Moisei pe anul 2021 pentru finanțarea investiției „Proiect Transfrontalier in comuna Moisei„, proiect FEN, reprezentând lucrări executate și nedecontate la 31.03.2022
1212.04.2022privind aprobarea Cererii de finanțare si a Devizului general estimativ a obiectivului de investiții „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comuna Moisei, Județul Maramureș„, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny
1128.03.2022cu privire la folosirea din excedentul bugetului local pe anul 2021 pentru finantarea obiectivului de investitii „Proiect Transfrontalier in comuna Moisei
1028.03.2022privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a trei spatii comerciale din Piata Agroalimentara Moisei, apartinand domeniului public al comunei Moisei.
928.03.2022privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a pasunii alpine Gardina, in suprafata de 40.32 ha, apartinand domeniului privat al comunei Moisei
828.03.2022privind aprobarea aderarii UAT Moisei reprezentata legal prin Consiliul Local al Comunei Moisei la „Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Pietrosul Bardaului
728.03.2022Privind executarea lucrarilor de regenerarea padurilor din fondul forestier proprietate publica a comunei Moisei.
609.03.2022Privind respingerea avizarii – a suprafetei administrative propuse sa faca parte din aria naturala protejata, prin extinderea acesteia conform Proiectului de Hotarare a Guvernului privind actualizarea Listei consolidate a ariilor naturale protejate din Romania si a Planului de amenajare a teritoriului national sectiunea a III-a – zone protejate, zone naturale.
521.02.2022Privind aprobarea bugetului local al comunei Moisei, județul Maramureș, pe anul 2022
411.02.2022Privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general pentru Proiectul „Extinderea Rețelei de Canalizare pe Ulițele Izvorului Dragoș si Izvorul Negru în Comuna Moisei, Jud. Maramures
321.01.2022Privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social pe anul 2022
221.01.2022Cu privire la folosirea din excedentul bugetar local pe anul 2021 pentru finanțarea obiectivului de investiții „PROIECT TRANSFRONTALIER în comuna Moisei”.
121.01.2022Privind organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat și particular, de pe raza comunei Moisei, pentru anul școlar 2022 – 2023.