Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotarari Consiliul Local 2023

NrDataDetalii
2930.06.2023privind aprobarea diminuarii de suprafata a drumului Valea Poienilor aflat in domeniul public, inscris in CF nr. 54685 Comuna Moisei, nr. cadastral 54685 cu 147mp aferenti Ulitei spre locuinta Mitrutenilor, intre punctele 63-68-70-76 din planul de amplasament si delimitare a imobilului de la cartea functiara.
2830.06.2023privind aprobarea tarifului de utilizare a aparatelor de fitness din cadrul Salii de Sport Scolare de 102 locuri
2730.06.2023privind instituirea de restrictii de circulatie cu limitare de tonaj, pe drumul Staniste-Danceni din comuna Moisei
2630.06.2023privind aprobarea darii in folosinta gratuita a unei suprafete de 1000mp, teren apartinand domeniului public al comunei Moisei, pe o perioada determinata, catre Asociatia Urmasii lui Dragos, persoana juridica fara scop lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau utilitate publica.
2530.06.2023privind aprobarea solicitarii de transmitere a bunurilor imobile aferente Circumscriptiei Sanitar Veterinare Moisei, din domeniul privat al statului in domeniul privat al comunei Moisei, in vederea desfasurarii activitatii sanitar veterinare, sau pentru realizarea de proiecte de interes social in comuna Moisei, judetul Maramures.
2430.06.2023cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Moisei , Judetul Maramures pe anul 2023
2326.06.2023privind asumarea de catre UAT Comuna Moisei a cerintelor din Ghidul Solicitantului in vederea depunerii de catre Consiliul Judetean Maramures a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judetul Maramures”, in vederea finantarii acestuia prin Planul National de Redresare si Rezilienta
2207.06.2023privind modificarea si completarea Documentului de pozitie pentru judetul Maramures
2131.05.2023cu privire la actualizarea documentatiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii intitulat „INFIINTARE RETEA INTELIGENTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA MOISEI, JUDETUL MARAMURES” , pentru finantarea acestuia in cadrul Programului National de Investitii „Anghel Saligny”
2028.04.2023privind prelungirea scrisorii de garantie financiara din partea CEC Bank S.A.
1928.04.2023privind participarea UAT MOISEI la Programul privind casarea autovehicolelor uzate cat si a aprobarii depunerii cererii de inscriere si a cheltuielilor legate de programul pentru casarea autovehicolelor uzate din COMUNA MOISEI
1828.04.2023pentru aprobarea elaborarii si implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala, in cadrul parteneriatului LEADER al GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA GAL VALEA IZEI-MOISEI
1728.04.2023privind aprobarea modificarii in parte a grilei de salarizare a functionarilor publici, personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Moisei, precum si al Serviciilor subordonate Consiliului Local Moisei
1628.04.2023privind modificarea Statutului de functii si Organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Moisei si ale institutiilor publice din subordinea Consiliului Local Moisei
1521.04.2023privind aprobarea proiectului „MARAHUB – Finantarea bibliotecilor din judetul Maramures pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competentelor digitale” , in vederea finantarii acestuia prin Planul National de Redresare si Rezilienta.
1428.03.2023privind majorarea pretului la apa potabila livrata in comuna Moisei, precum si majorarea tarifului la serviciul de canalizare-epurare
1328.08.2023privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social pe anul 2023
1203.03.2023pentru aprobarea implementarii proiectului „Consolidarea capacitatii Scolii Gimnaziale Dragos Voda Moisei in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 2020, cod SMIS 2014+ 144968
1103.03.2023pentru aprobarea implementarii proiectului „Consolidarea capacitatii Scolii Gimnaziale nr. 1 Moisei in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 2020, cod SMIS 2014+ 145103
1027.02.2023privind alocarea unui sprijin financiar in bani, din venituri extrabugetare, Corului barbatesc al Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea, Moisei
927.02.2023privind alocarea unei sume de bani sub forma de sprijin din venituri extrabugetare unor persoane al caror imobile au fost arse partial sau total in urma unui incendiu
827.02.2023privind alocarea unei sume de bani sub forma de sprijin, din venituri extrabugetare pentru Spitalul de Recuperare Borsa, Judetul Maramures, necesar pentru sectia ATI in vederea efectuarii unor lucrari de reparatii capitale
727.02.2023privind aprobarea depunerii proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant din comuna Moisei, judetul Maramures”
607.02.2023privind aprobarea Protocoalelor de colaborare – proiect „HUB de servicii MMSS – SII MMSS” cod SMIS 130963 si desemnarea a doua persoane in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moisei, pentru primirea in folosinta a pachetului de echipamente si pentru instruirea in vederea administrării modulelor de sistem informatic.
507.02.2023privind aprobarea asumării de către Consiliul Local Moisei a intampinarii care a fost depusă în cauza dosarului nr. 1492/100/2022
407.02.2023privind aprobarea modificării în parte a organigramei și statul de funcții al Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare din subordinea Consiliului Local Moisei
307.02.2023privind organizarea rețelei școlare a unităților de invatamant preuniversitar de stat si particular, de pe raza comunei Moisei, pe anul scolar 2023-2024
207.02.2023privind aprobarea bugetului local al Comunei Moisei, județul Maramureș pe anul 2023
116.01.2023pentru aprobarea modificării inventarului public al comunei Moisei