Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Procese Verbale / Sumar Sedinte

DataOrdinea de zi
29.04.20221. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Moisei , jud. Maramureș.
2. Se suplimentează ordinea de zi cu Proiectul de Hotărâre nr. 451/29.04.2022, se supune la vot și se votează în unanimitate de voturi.
12.04.20221. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ a obiectivului de investiții „ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE ’ NATURALE ÎN COMUNA MOISEI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții „ANGHEL SALIGNY.
2. Proiect de hotărâre cu privire la folosirea din excedentul bugetului local pe anul 2021 pentru finanțare investiției „PROIECT TRANSFRONTALIER în comuna Moisei”.
3. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Moisei , jud. Maramureș pe anul 2022.
28.03.20221. Proiect de hotărâre privind executarea lucrărilor de regenerare a pădurilor din fondul forestier proprietate publică a Comunei Moisei.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării UAT MOISEI reprezentată legal prin Consiliul Local al Comunei Moisei la „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Pietrosul Bardăului”.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a pășunii alpine Gardina, în suprafață de 40,32 ha, aparținând domeniului privat al comunei Moisei.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a trei spații comerciale din Piața Agroalimentară Moisei aparținând domeniului public al comunei Moisei.
5. Se suplimentează Ordinea de zi cu proiectul de hotărâre nr. 3277/28.03.2022, se supune la vot și se votează în unanimitate de voturi.
09.03.20221. Proiect de hotărâre privind executarea lucrărilor de regenerare a pădurilor din fondul forestier proprietate publică a Comunei Moisei.
2. Proiect de hotărâre privind respingerea avizării suprafeței administrative propusă să facă parte din aria naturală protejată prin extinderea acesteia conform Proiectului de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea listei consolidate a ariilor naturale protejate din Romania și a Planului de amenajare a teritoriului național secțiunea III- zone protejate, zone naturale.
21.02.20221. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Moisei, județul Maramureș, pe anul 2022.
11.02.20221. Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor tehnico-econimici și a Devizului general pentru Proiectul ”EXTINDEREA REȚELEI DE CANALIZARE PE ULIȚELE IZVORUL DRAGOȘ ȘI IZVORUL NEGRU ÎN COMUNA MOISEI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”.
21.01.20221. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat și particular, de pe raza comunei Moisei, pentru anul școlar 2022 – 2023.
2. Proiect de hotărâre cu privire la folosirea din excedentul bugetar local pe anul 2021 pentru finanțarea obiectivului PROIECT TRANSFRONTALIER în comuna Moisei.
3. Diverse.
4. Se suplimentează ordinea de zi cu proiectul de hotărâre nr. 436/18.01.2022 – se supune la vot și se votează în unanimitate de voturi.