Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Procese Verbale / Sumar Sedinte

DataOrdinea de zi
28.12.20221. Proiect de hotărâre privind actualizarea cu indicele inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 și aprobarea bonificației pentru plata integrală a impozitelor și taxelor locale până la data de 31 martie 2023.
22.12.20221. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Moisei pe anul 2022.
2. Diverse.
07.12.20221. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Moisei pe anul 2022.
29.11.20221. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Moisei pentru preluarea în domeniul public al comunei Moisei, de la Compania Națională de Investiții „C.N.I” S.A., prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației al amplasamentului situat în sat Moisei, localitatea Moisei Județul Maramureș ,compus din „ Sală de sport școlară 102 locuri Localitatea Moisei și terenul aferent construcției în suprafața de 5040 mp. din totalul de 5040 mp, inscrisi in Cartea Funciara nr. 52278 , nr.cadastral 52278.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Sălii de Sport Școlare de 102 locuri.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economico financiar prin aplicarea OUG nr. 64/2022 și aprobarea sustinerii financiare pentru finalizarea investiției în termen pentru proiectul „Drumuri agricole Deluț, Valea Măguricii și Alexa lui Oacălă în comuna Moisei,județul Maramureș.
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea solicitării transmiterii imobilului nr 2792, identificat în cartea funciară 51228 a comunei Moisei cu nr. cadastral 51228,din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al comunei Moisei, județul Maramureș.
5. Diverse.
6. Se suplimentează ordinea de zi cu proiectul de hotărâre Nr. 11711 din 25.11.2022, privind planul anual de acțiune privind serviciile sociale.
31.10.20221. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la proiectul „Refacere drumuri si consolidări albie în zonele afectate de calamități,comuna Moisei Județul Maramureș”
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Moisei județul Maramureș , pe anul 2022.
3. Diverse.
30.09.20221. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanții lor Consiliului Local Moisei în consiliile de administrație , ale unităților școlare din comuna Moisei, precum și în Comisiile de Evaluare și Asigurarea Calității învățământului pentru anul școlar 2022-2023.
2. Proiect de hotărâre privind actualizarea Statutului Comunei Moisei Județul Maramureș.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Moisei județul Maramureș , pe anul 2022.
4. Diverse.
5. Se suplimentează Ordinea de zi cu proiectul de hotărâre nr. 9623/30.09.2022.
13.09.20221. Proiect de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022.
09.09.20221. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului pe anul de producție 2022, pentru valorificarea cantității de 149mc, masă lemnoasă din specia molid și brad din fondul forestier proprietate publică a UAT Moisei din locul numit Valea Boului, conform APV nr. 5976/28.01.2022.
29.08.20221. Proiect de hotărâre nr. 7516/1 1.08.2022 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu comercial – C3, din Piața Agro alimentară Moisei, aparținând domeniului public al comunei Moisei.
2. Proiect de hotărâre nr. 7883/23.08.2022 privind aprobarea acordului de colaborare între Consiliul Local Moisei și A.J.V.P.S. MARAMUREȘ, gestionar al Fondului Cinegetic nr. 10 Cisla.
3. Proiect de hotărâre nr. 7884/23.08.2022 privind aprobarea acordului de colaborare între Consiliul Local Moisei și Asociația Vânătorilor Valea Vinului, gestionar al Fondului Cinegetic nr. 4 Vișeu.
4. Proiect de hotărâre nr. 7885/23.08.2022 privind aprobarea acordului de colaborare între Consiliul Local Moisei și Asociația Cinegetică Wasser Cerbul Carpatin, gestionar al Fondului Cinegetic nr. 13 Pietrosu.
5. Proiect de hotărâre nr. 7886/23.08.2022 privind aprobarea acordului de colaborare între Consiliul Local Moisei și Asociația Cinegetică Wasser Cerbul Carpatin, gestionar al Fondului Cinegetic nr. 3 Novăț.
13.07.20221. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la Bugetul de Stat pentru proiectul ”Modernizare rețea de drumuri de interes local în Comuna Moisei – Județul Maramureș”.
29.06.20221. Proiect de hotărâre pentru aprobarea solicitării de transmitere a imobilului nr 2792, identificat în cartea funciară 51228 a comunei Moisei cu nr. cadastral 51228,din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al comunei Moisei, județul Maramureș și administrarea Consiliului Local Moisei.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei MOISEI, județul MARAMUREȘ, la “Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România (ALZIAR)”.
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativului pentru consumul lunar de carburanți, pentru Autovehicul special N3 Mercedes-benz (Gunoieră) MM 13 DIZ aflat în dotarea Comunei Moisei.
4. Diverse
31.05.20221. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii imobilului 2792 Moisei, din Domeniul Public al Statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în Domeniul Public al Comunei Moisei și administrarea Consiliului Local Moisei.
2. Proiect de hotărâre cu privire la folosirea din excedentul bugetului local 2022 pentru finanțarea investiției ”Drumurile Agricole Deluț, Valea Măguricii și Alexa Oacălă în Comuna Moisei, județul Maramureș”, proiect FEADR.
3. Diverse.
12.05.20221. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Sistem inteligent de management local în Comuna Moisei, Județul Maramureș și a cheltuielilor aferente în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României”, Componenta C10-Fondul Local.
10.05.20221. Proiect de hotărâre privind suplimentarea cofinanțării în cadrul proiectului
Together, prepared for emergency situations, cod proiect HUSKROUA/1702/8.1/0034 – TOGETHER, FINANȚAT ÎN CADRUL Programului de Cooperare Transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-Romania Ucraina 2014-2020, Contract de finanțare nr. 3258/20.04.2020, cu echivalentul în lei a sumei de 29.000 EUR, necesar pentru achiziția de Buldoexcavator, ca urmare a creșterii prețurilor de achiziție.
2. Proiect de hotărâre privind depunere, aprobare și implementare a proiectului Elaborare în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și planificare urbană, Plan Urbanistic General al Comunei Moisei”.
29.04.20221. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Moisei , jud. Maramureș.
2. Se suplimentează ordinea de zi cu Proiectul de Hotărâre nr. 451/29.04.2022, se supune la vot și se votează în unanimitate de voturi.
12.04.20221. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ a obiectivului de investiții „ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE ’ NATURALE ÎN COMUNA MOISEI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții „ANGHEL SALIGNY.
2. Proiect de hotărâre cu privire la folosirea din excedentul bugetului local pe anul 2021 pentru finanțare investiției „PROIECT TRANSFRONTALIER în comuna Moisei”.
3. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Moisei , jud. Maramureș pe anul 2022.
28.03.20221. Proiect de hotărâre privind executarea lucrărilor de regenerare a pădurilor din fondul forestier proprietate publică a Comunei Moisei.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării UAT MOISEI reprezentată legal prin Consiliul Local al Comunei Moisei la „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Pietrosul Bardăului”.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a pășunii alpine Gardina, în suprafață de 40,32 ha, aparținând domeniului privat al comunei Moisei.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a trei spații comerciale din Piața Agroalimentară Moisei aparținând domeniului public al comunei Moisei.
5. Se suplimentează Ordinea de zi cu proiectul de hotărâre nr. 3277/28.03.2022, se supune la vot și se votează în unanimitate de voturi.
09.03.20221. Proiect de hotărâre privind executarea lucrărilor de regenerare a pădurilor din fondul forestier proprietate publică a Comunei Moisei.
2. Proiect de hotărâre privind respingerea avizării suprafeței administrative propusă să facă parte din aria naturală protejată prin extinderea acesteia conform Proiectului de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea listei consolidate a ariilor naturale protejate din Romania și a Planului de amenajare a teritoriului național secțiunea III- zone protejate, zone naturale.
21.02.20221. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Moisei, județul Maramureș, pe anul 2022.
11.02.20221. Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor tehnico-econimici și a Devizului general pentru Proiectul ”EXTINDEREA REȚELEI DE CANALIZARE PE ULIȚELE IZVORUL DRAGOȘ ȘI IZVORUL NEGRU ÎN COMUNA MOISEI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”.
21.01.20221. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat și particular, de pe raza comunei Moisei, pentru anul școlar 2022 – 2023.
2. Proiect de hotărâre cu privire la folosirea din excedentul bugetar local pe anul 2021 pentru finanțarea obiectivului PROIECT TRANSFRONTALIER în comuna Moisei.
3. Diverse.
4. Se suplimentează ordinea de zi cu proiectul de hotărâre nr. 436/18.01.2022 – se supune la vot și se votează în unanimitate de voturi.