Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Registrele Publice pentru Moisei

Consultă documentele de interes public, precum datele și elementele specifice prin care unitatea administrativ-teritorială se distinge în raport cu alte unități similare, hotărârile consiliului local, dispozițiile primarului, bugetele locale, etc.

Statutul Unității Administrativ-Teritoriale
Datele de identificare și elementele prin care unitatea administrativ-teritorială se distinge de alte unitați similare.
Accesați registrul
Regulamentele privind procedurile administrative
Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și proiectele de hotărâri ale Consiliului Local, cât și dispozițiile primarului.
a) Regulamentul măsurilor metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative
b) Regulamentul măsurilor metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale autorității executive
Hotărârile autorității deliberative
Hotărârile Consiliului Local atât cele cu caracter normativ, cât și cele cu caracter individual.
a) Hotărârile autorității deliberative
b) Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative
Dispozițiile autorității executive
Actele administrative emise de primar, precum Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții și Registrul pentru evidența dispozițiilor.
a) Dispozițiile autorității executive
b) Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive
Documente și informații financiare

Informațiile publice privind bugetele locale.

Accesați registrul
Alte documente
Diverse documente de interes public.
a) Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/constrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris
b) Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiile executive
c) Informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale
d) Informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ
e) Minutele în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică
f) Procesele-verbale ale ședintelor autorității deliberative
g) Declarațiile de căsătorie
h) Alte documente neprevazute la lit. a-g si care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoștință publică
i) Alte documente neprevazute la lit. a-h a căror aducere la cunostința publica se apreciază ca fiind oportună și necesară