Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Procese verbale / Sumar sedinte

DataOrdinea de zi
29.03.20211. Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Moisei la Asociația Comunelor din România.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea și desfășurarea activităților statutare prevăzute în Statutul Filialei Județene Maramureș a Asociației Comunelor din România.
3. Proiect de hotărâre privind înființarea fondului de conservare și regenerare a pădurilor din fondul forestier proprietate publică a comunei Moisei.
4. Proiect de hotărâre privind executarea lucrărilor de regenerare a pădurilor din fondul forestier prorpietate publică a comunei Moisei.
5. Proiect de hotărâre privind înregistrarea Comunei Moisei în Sistemul Național Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNIEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestiunea integrată a deșeurilor menajere în județul Maramureș ADIGIDM MM.
7. Proiect de hotărâre privind mandatarea ADIGIDM MM în vederea realizării demersurilor necesare pentru organizarea, gestionarea și coordonarea activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale din aceleași materiale.
8. Proiect de hotărâre privind prelungirea scrisorilor de garanție financiară din partea CEC BANK SA.
9. Diverse
26.02.20211. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prețului de pornire/negociere pe anul 2021, pentru masa lemnoasă din specia molid, brad, larice, alte rășinoase și foioase din fondul forestier, proprietate publică a comunei.
2. Proiect de hotărâre privind transmiterea în direct, video și audio a ședințelor consiliului local al comunei Moisei și aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență decizională și de creștere a gradului de acces al cetățenilor la documentele de interes public.
3. Proiect de hotărâre cu privire la folosirea din excedentul bugetului local pe anul 2020 pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare în anul 2021.
4. Diverse.
29.01.20211. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza comunei Moisei, pentru anul școlar 2021-2022.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social pe anul 2021.
3. Proiect de hotărâre privind aderarea UAT Comuna Moisei la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Microregiunea Munții Rodnei.
4. Proiect de hotărâre privind transmiterea în direct video și audio a ședințelor consiliului local al comunei Moisei și aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență decizională și de creștere a gradului de acces al cetățenilor la documentele de interes local.
5. Proiect de hotărâre cu privire la folosirea din excedentul bugetului local pe anul 2020 pentru finanțarea investiției ”Extindere sistem de canalizare în comuna Moisei”.
Proiect de hotărâre cu privire la folosirea din excedentul bugetului local pe anul 2020 pentru finanțarea investiției ” Proiect Transfrontalier”.
6. Diverse
Se suplimentează ordinea de zi cu
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și indicatorii tehnico economici al obiectului de investiție ”Modernizare drum comunal DC1, Dealul Moiseiului – Mănăstirea Moiseiului”.
18.01.20211. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.1 la contractul nr.2385/15.07.2020 de colectare a deșeurilor municipale din comuna Moisei, încheiat cu societatea comercială HERODOT GRUP SRL cod unic de înregistrare RO 14339466.
2. Proiect de hotărâre privind prelungirea scrisorilor de garanție financiară din pareta CEC BANK S.A.