Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotararea Nr. 26/30.07.2021

privind actualizarea valorii de inventar a imobilului cuprins în Anexa nr. 1 a HCL nr. 3/25.01.2016, poziția 146 a Dispensarului Uman la finalizarea procedurilor de achiziții de furnizare produse în cadrul proiectului „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială”
HOT.-NR.26