Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL 2015

 1.  HCL 1/2015 privind aprobarea Acordului de parteneriat incheiat intre Comuna Moisei si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a Judetului Maramures „Gh. Pop de Basesti „
 2. HCL 2/2015 folosirea sumei de 400.000 lei din Fondul de Rulment
 3. HCL 3/2015 cu privire la folosirea din excedentul bugetar pe anul 2014 pentru investitia Proiect transfrontalier sistem de interventie rapida
 4. HCL 4/2015 privind vanzarea masei lemnoase proprietatea comunei Moisei
 5. HCL 5/2015 privind aprobarea bugetului local al comunei Moisei, judetul Maramures,
  pe anul 2015
 6. HCL 6/2015 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a pajistilor ( pasunilor alpine)
  apartinand domeniului public al comunei Moisei, in suprafata de 289,50 ha.
 7. HCL 7/2015 privind aprobarea modificarii temporare a statului de functii  si organigramei institutiilor publice subordonate primarului si Consiliului Local Moisei
 8. HCL 8/2015 privind aprobarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE ECONOMICO- SOCIALA A COMUNEI MOISEI pe perioada2014 -2020.
 9. HCL 9/2015 privind stabilirea taxei de redeventa pentru pasunile comunale pentru anul2015 la suma de 125lei/ha
 10. HCL 10/2015 privind aprobarea unui Ajutor Financiar de Urgenta
 11. HCL 11/2015 privind anularea licitaliei publice din data de 08.04.2015
 12. HCL 12/2015 privind aprobarea suportarii cu caracter temporar a unor sume privind Proiectul Sistem de interventie rapida in situatii de urgenta
 13. HCL 13/2015 privind validarea Raportului procedurii de atribuire a contractelor de concesiune prin licitatie  a pajistilor apartinand domeniului public al comunei Moisei
 14. HCL 14/2015 privind rectificarea Bugetului local al comunei Moisei pe anul 2015
 15. HCL 15/2015 privind aprobarea sumei de 6.000 lei pentru Cooperativa de Consum CONSUMCOOP MOISEI, cu sediul in comuna Moisei Nr.390 Judetul Maramures in vederea AMENAJARII PARCARII DIN FATA SUPERCOOP MOISEI.
 16. HCL 16/2015 privind validarea Raportului procedurii de atribuire a contractelor de concesiune prin licitatie  a pasunilor apartinand domeniului public al comunei Moisei
 17. HCL 17/2015 privind conferirea  TITLULui DE CETATEAN DE ONOARE al
  comunei Moisei urmatorilor :Domnului : ANTON ROHIAN -Prefect al Judetului
  Maramures, Doamnei : CLAUDIA COCOSILA -Director la Firma de Consultanta-S.C. ETOLIA S.R.L. BAIA MARE, Domnului ; SORIN IOAN  RADU-Director A.F.I.R. SATU
  MARE.
 18. HCL 18/2015 privind aprobarea PLANULUI DE ANALIZA SL ACOPERIRE A RISCURILOR din comuna Moisei pe anul 2015.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment