Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rezultatul probei scrise

la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public de execuție din cadrul Compartimentului Relații cu Publicul, Registratură și Secretariat din aparatul de specialitate al primarului Comunei Moisei.

Scan_20230127_095621